Dit was de Week van de Belgische muziek 2022

Media

Nog voor de Week van de Belgische muziek officieel begonnen was, doken de eerste artikels op in de media. Zo kondigde Kortrijk trots aan gaststad te zijn voor Studio Brussel tijdens deze nieuwe Week van de Belgische muziek.

De Week van de Belgische muziek op radio en tv

Muziek van bij ons was een hele week overal. Een week lang kon je jezelf aan je tv of radio kluisteren voor de beste Belgische muziek, in de kijker gezet door tal van radio- en tv programma’s.

Ook in lokale muziekwinkels en op de streamingplatformen werd Belgische muziek in de kijker gezet.

Belgische releases kregen het herkenbare label opgeplakt en spronge zo meteen in het oog. Wie de Spotify app opende tussen 31 januari en 6 februari botste meteen op de banner van de Week van de Belgische muziek, die verwees naar ‘Made In Belgium’-playlist die werd omgedoopt tot ‘Week van de Belgische muziek’. Ook Apple Music zorgde voor een aangepaste playlist.

Diversiteit aan genres werd gevierd

Tijdens de Week van de Belgische muziek vieren we alle muziek die ons land rijk is. Het uitgelezen moment dus om over de grenzen van genres heen te gaan.

Belgische muziek werd over de gewest- én landsgrenzen heen gevierd

Nieuw dit jaar is dat het project over héél het land leefde. In Wallonië trok RTBF de ‘Belgian Music Week’. Heel wat zenders deden zo een hele week mee.

Noodkreet vanuit concert- en nightlifesector

De Week van de Belgische muziek draait helemaal rond liefde voor muziek én livemuziek. Dat laatste heeft het publiek al een hele tijd niet normaal kunnen beleven, en daarom greep de concert- en nightlifesector de Week van de Belgische muziek als moment om een noodkreet te slaan. Meer dan 100 spelers uit de sector onderschreven een open brief.

(Don’t) Mind The Future talks

OLT Rivierenhof, Trix, Het Depot en VI.BE organiseerden 4 online talks, gesprekken over de toekomst van de muzieksector. Vier dagen, vier gesprekken, vier thema’s, die nu ook te herbeluisteren zijn in een podcastreeks.

Concertzalen en clubs

Van ’t zeetje tot de Kempense velden: tijdens de Week van de Belgische muziek zetten concertzalen en clubs hun talent in de vitrine. Van podcasts tot straffe Belgen op het podium, je vond het allemaal in je favoriete club of concertzaal. Een kleine greep uit enkele acties die in de pers verschenen.

Cultuur- en gemeenschapscentra, maar ook jeugdhuizen en bibliotheken bundelden de krachten

Onder impuls van cult! zetten ook meer dan 25 cultuur- en gemeenschapscentra zich in voor de Belgische muziek, met hitlijsten, playlists, livemuziek en meer.

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store