Week van de Belgische muziek in de pers

Nationale media

Nog voor de Week van de Belgische muziek begon, werd onze Jan Pauly zaterdagochtend al opgebeld door Radio 1.

Bron: VRT Journaal — 09/02/21
Aftermovie de Week van de Belgische muziek

Radio en televisie

Alle VRT-netten richtten op allerlei mogelijke manier de spotlights op muzikanten van eigen kweek. Zo kreeg Dagelijkse Kost op Eén een week lang virtueel bezoek van opmerkelijke gasten: Sioen, Portland, Frank Vander linden, Bazart en Dana Winner zorgden voor een muzikaal intermezzo tussen de potten en pannen van Jeroen Meus. Herbekijk nog tot 16 maart de weekcompilatie via VRT NU.

© VRT
© Radio 1
© Studio Brussel
© MNM
© Qmusic
© MENT

De muziekwinkels en streamingplatformen konden natuurlijk niet ontbreken…

… en zetten Belgische platen volop in de schijnwerpers. In platenzaken sprongen de Belgische releases meteen in het oog door een sticker met het logo van de Week terwijl op Spotify van 26/1 t.e.m. 14/2 de ‘Made In Belgium’-playlist werd omgedoopt tot ‘Week van de Belgische muziek’.

Over genres en grenzen heen

Flanders Folk Awards

De allereerste Flanders Folk Awards vonden plaats tijdens de Week van de Belgische muziek. Maarten van de band Spilar sprak erover in De zevende dag.

© VRT
Bron: VRT Journaal Laat — 11/02/21

#UnitedWeJazz

De Belgische jazzsector stak de koppen bij elkaar en hield op de Facebookpagina Jazz.be een heuse jazzmarathon.

Belgian World Music Network Night

Op maandag 8 februari weerklonk er enkel Belgische wereldmuziek in alle Brusselse metrostations. De perfecte opwarmer voor de Belgian World Music Night die ’s avonds via YouTube en Facebook gestreamd werd.

© BWMN

Clubs en concertzalen

Van ’t zeetje tot de Kempense velden: tijdens de Week van de Belgische muziek organiseerden concertzalen en clubs overal ter lande acties: ze doken in hun concertarchief, boden livestreams aan of staken hun gebouw voor de gelegenheid in een Belgisch jasje.

Bron: Het Laatste Nieuw, Waasland — 09/02/21
© Botanique

(Don’t) Mind The Future — talks

OLT Rivierenhof, Trix, Het Depot en VI.BE organiseerden vijf online talks, gesprekken over de toekomst van de muzieksector.

Bron: De Standaard — 10/02/21

Cultuur- en gemeenschapscentra, maar ook jeugdhuizen en bibliotheken bundelden de krachten

cult! en Formaat riepen op om in cultuur- en jeugdhuizen extra aandacht te schenken aan Belgische muziek.

Bron: Het Laatste Nieuw, Brabant-Hageland — 09/02/21
Bron: Gazet van Antwerpen, Mechelen-Waa— 04/02/21
Bron: Het Laatste Nieuws — 08/02/21

Scholen en academies toonden hun hart voor de Belgische muziek

Ook solidariteitsfonds LIVE2020 ondernam actie

Het fonds geeft financiële ondersteuning aan mensen werkzaam in de livemuzieksector die het de afgelopen maanden hard te verduren kregen.

Lights for Live

Dankzij de actie Lights for Live raakte het Sportpaleis voor de eerste keer in 2021 uitverkocht. De opbrengst werd geschonken aan LIVE2020.
De beelden werden in alle kranten gepubliceerd, en op alle televisie- en radiozenders besproken.

Bron: VTM Nieuws — 14/02/21

Bid For Live

LIVE2020 zette in samenwerking met veilingshuis Bernaerts een grote muzikale veiling op poten die maar liefst €129.040 opbracht!

Gazet van Antwerpen — 16/02/21

Massale ode aan de Belgische muziek op valentijn

Om deze schone week af te sluiten, riep VI.BE iedereen met een hart voor muziek op om om 17u stipt op zijn/haar/hun stoep, uit het raam of in de voortuin een ode te brengen.

Bron: Het Laatste Nieuw, Gent-Eeklo — 15/02/21
Bron: Gazet van Antwerpen, Kempen — 15/02/21

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store