Week van de Belgische muziek in de pers

Nationale media

Bron: VRT Journaal — 09/02/21
Aftermovie de Week van de Belgische muziek

Radio en televisie

© VRT
© Radio 1
© Studio Brussel
© MNM
© Qmusic
© MENT

De muziekwinkels en streamingplatformen konden natuurlijk niet ontbreken…

Over genres en grenzen heen

© VRT
Bron: VRT Journaal Laat — 11/02/21
© BWMN

Clubs en concertzalen

Bron: Het Laatste Nieuw, Waasland — 09/02/21
© Botanique

(Don’t) Mind The Future — talks

Bron: De Standaard — 10/02/21

Cultuur- en gemeenschapscentra, maar ook jeugdhuizen en bibliotheken bundelden de krachten

Bron: Het Laatste Nieuw, Brabant-Hageland — 09/02/21
Bron: Gazet van Antwerpen, Mechelen-Waa— 04/02/21
Bron: Het Laatste Nieuws — 08/02/21

Scholen en academies toonden hun hart voor de Belgische muziek

Ook solidariteitsfonds LIVE2020 ondernam actie

Bron: VTM Nieuws — 14/02/21
Gazet van Antwerpen — 16/02/21

Massale ode aan de Belgische muziek op valentijn

Bron: Het Laatste Nieuw, Gent-Eeklo — 15/02/21
Bron: Gazet van Antwerpen, Kempen — 15/02/21

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store